26 December, 2007 12:43AM
Dr. Antich,
No m'han fet cap estudi cromosòmic dels avortaments, sí que m'han fet l'anatomopatològic però no m'han especificat què miraven: els informes no detectaven res d'estrany o significatiu.

Com us puc fer arribar el meu mapa cromosomic perquè conegueu els punts de trencament i el cariotipus definitiu?

Moltes gràcies

M.Àngels
Assumpte El seu nom (no introdueixi dades personals) Vistes Publicat

translocació cromosòmica

m.Àngels 1179 18 December, 2007 10:32PM

Re: translocació cromosòmica

Dr.Jaume Antich 465 22 December, 2007 05:49PM

Re: translocació cromosòmica

m.Àngels 417 26 December, 2007 12:43AM

Re: translocació cromosòmica

Dr.Jaume Antich 514 27 December, 2007 01:12PM

Re: translocació cromosòmica

m.Àngels 459 28 December, 2007 05:16PM

Re: translocació cromosòmica

Dr.Jaume Antich 479 10 January, 2008 04:26PM

Re: translocació cromosòmica

m.Àngels 436 24 January, 2008 01:34AM

Re: translocació cromosòmica

Dr.Jaume Antich 489 28 January, 2008 05:51PM

Re: translocació cromosòmica

jonathan jose 661 18 October, 2008 04:51PM