maria
07 March, 2009 11:39AM
Tinc 34 anys i els resultats del screening són 1/407, el plec nucal amb 12 setmanes em va donar 2mm. El metge diu que no hi ha motius per fer amiocentesi, pero jo estic molt espentada perquè crec que els resultats són molt propers als límits recomenats per fer l'amiocentesi. El metge deixa en les nostres mans la decisió de fer-nos-la. Creuen que me l'hauria de fer?
Assumpte El seu nom (no introdueixi dades personals) Vistes Publicat

fer amiocentesi o no?

maria 712 07 March, 2009 11:39AM

Re: fer amiocentesi o no?

Dr.Jaume Antich 412 09 March, 2009 10:10AM