Dr.Jaume Antich
16 July, 2009 05:57PM
Hola Marta.

Els defectes del tub neural (espina bífida amb mielomeningocele i hidrocefalia )mostren una etiologia multifactorial, on interaccionen factors genètics i factors ambientals. Entre els factors ambientals cal fer esment, la diabetis, la hipertermia materna, els anticonvulsivants i el dèfiicit d'àcid fòlic. En quan als factors genètics destaquen les alteracions del metabolisme dels folats i del cicle de la homocisteïna, per la qual cosa caldría dur a terme els corresponents estudis bioquímics.

Ben cordialment.
Assumpte El seu nom (no introdueixi dades personals) Vistes Publicat

espina bífida - dos avortaments

Marta 710 14 July, 2009 12:16PM

Re: espina bífida - dos avortaments

Dr.Jaume Antich 282 16 July, 2009 05:57PM

Re: espina bífida - dos avortaments

Marta 399 16 July, 2009 06:33PM