Dr.Jaume Antich
17 December, 2009 06:28AM
Hola Esther,

Es tracte d’una translocació recíproca entre el cromosomes 11 i 12 familiar, d’origen matern.

En principi cal considerar que una translocació recíproca detectada prenatalment i que idèntica a la del progenitor portador, no té perquè donar anomalies fetals. Es a dir, que en la majoria dels casos la translocació és equilibrada, i la possibilitat de dur a termes estudis addicionals està molt debatuda.

Però això caldria un assessorament genètic personalitzat en una consulta de genètica clínica, perquè li comentin en detall aquests tipus de translocacions , les diferents possibilitats i pautes a seguir.

Per a més informació sobre les translocacions entri al fòrum en castellà,(BUSCAR) i i escriure translocacions recíproques.

Salutacions
Assumpte El seu nom (no introdueixi dades personals) Vistes Publicat

translocacio 11 i 12

esther 1067 14 December, 2009 01:47PM

Re: translocacio 11 i 12

Dr.Jaume Antich 585 17 December, 2009 06:28AM