09 April, 2010 03:58PM
La hipospàdia és un defecte congènit que etiològicament pot ser causa genètica. Quins són els estudis genètics més actuals? En quin percentatge pot heretar-se de pare hipospàdic a fill no primogeni? Els portadors dels gens són de sexe femení o masculí? Quins genetistes especialitzats em recomaneriau? Gràcies.
Assumpte El seu nom (no introdueixi dades personals) Vistes Publicat

Hipospadia

Tamara 1101 09 April, 2010 03:58PM

Re: Hipospadia

Dr.Jaume Antich 618 15 April, 2010 07:04PM