Dr.Jaume Antich
02 August, 2010 12:45PM
Hola.


Nostre web: www.lagenetica.info. Veure els diferents apartats i els enllaços, que poden ser d’interés

Llibres:

Principios de Genética
Gardner/Simmons/Snustad
Ed. Limusa Wiley

Genética
Griffiths et al.
Ed.McGraw-Hill-Interamerican

Temes:

1-El color dels ulls depèn del nivell i distribució de la pigmentació de l'iris. La pigmentació està regulada genèticament i per la producció d'un pigment anomenat melanina. El color depèn de la quantitat de pigment en les cèl•lules de l'iris. Completa informació en la web en castellà: BUSCAR y escriure color de los ojos

2- Color del cabell. La forma y el color dels cabells són caràcters somatològics que varien segons les races. Veure en la web en castellà:BUSCAR y escriure color del cabello

3-Pic de vidual La línia frontal del cabell pot ser continua o bé sobresortir en el centre i que s’anomena “ pic de vidua”. Es pot observar en la síndrome d’ Aaskorg, que mostra una transmissió recessiva lligada al cromosoma X

4-Glóbuls orelles. L' oïda extern, orella externa o pavelló auricular , consta d'una estructura cartilaginosa amb diferents replecs(hèlix, antihèlix), concavitats (conca, fosseta navicular) i eminències (trague, antitrague, lòbul) . Sorgeix de sis nòduls del mesènquima que es formen en el teixit de l'arc branquial que envolta a la primera fenedura faríngia.
En referència als lòbuls tenim:
-la oreja de'asteca, que no té lòbul
-lòbul enganxat
-lòbul bífid o retallat, no sempre en relació amb síndromes malformatius
-lòbul gruixut de causa desconeguda
-lòbul aixecat, por trobar-se en la síndrome de Turner
-lòbul prominent, de caràcter familiar en poblacions sud-americanes

Ben cordialment,
Assumpte El seu nom (no introdueixi dades personals) Vistes Publicat

Treball de recerca de genètica

Adriana 1223 04 May, 2010 01:58PM

Re: Treball de recerca de genètica

Dr.Jaume Antich 640 02 August, 2010 12:45PM