Dr.Je Antich
22 May, 2013 08:53PM
Hola Laura.

Riscos calculats baixos inferiors als corresponents per la seva edat i inferiores també al nivel de tall. Per a més informació veure la nostra calculadora de ris, entran a l'apartat de Tècniques diagnòstic prenatal, interpretació de resultats de la nostra web

En quant al “ Harmony test” aquest correspon al test prenatal no invasiu (NIPS terminologia angleses “noninvasive prenatal screening”) per el cribatge o “screening” de les trisomies 21,13 i 18, i aneuploïdies dels cromosomes sexuals. Es realitza mitjançant tècniques de seqüènciació de l’ADN fetal lliure circulant en plasma matern. Aquest prova es recomana realitzar-lo entre les 10 i 20 setrmanes de gestació. Té una fiabilitat del 98.9 % per les aneuploidíes més freqüents i amb un falsos positius molt baixos.

Sempre és aconsellable una consulta genètica prenatal previa amb informació de les actuals limitacions, de les avantatges sobre altres metodologies, d’un assessorament genètic abans i després de la prova i de la valoració de la informació que aportarà el laboratori que realitza la prova, per evitar confusions.

Salutacions.
Assumpte El seu nom (no introdueixi dades personals) Vistes Publicat

Cal fer amniocentesi o Test harmony?

Laura 1660 03 May, 2013 03:53PM

Re: Cal fer amniocentesi o Test harmony?

Dr.Je Antich 879 22 May, 2013 08:53PM