Dr. Jaume Antich
01 April, 2014 12:35PM
Hola,

En referència al vostre missatge tindiriu que consultar a les següets fonts:

-Google
-Nostre web:www.lagenetica.info. En especial els apartats de clonació i cèl·lules mare, i enllaços d'interés (explicacions, glossaris i organismes.. )

llibres :
-Principios de genética de Gardner/Simons/Snustad. Editorial Limusa Wiley
-Genética. de Griffiths/Miller/Suzuki/Lewontin/Gelbart. Editorial McGRaw-Hill-Interamericana
-Clones y clones Hechos y fantasias sobre la clonación humana. de Nussbaum/Sunstein (eds.).Ediciones Cátedra
-Gen-Ética. de Federico Mayor Zaragoza y Carles Alonso Bedate (coords). Editorial Ariel
-L'ensenyament de la biologia en l'Eso i el Batxillerat. de J.Clotet i Ll.Serra (eds.).Treballs de la Soocietat Catalana de Biologia, vol. 57,2006,pag 87-96.

Espero que amb tota aquesta informació podreu dur a terme el vostre treball sobre la manipulación genètica.

Ben cordialment,

Dr. Jaume Antich
Assumpte El seu nom (no introdueixi dades personals) Vistes Publicat

manipulació de la genètica

crocant 1824 24 March, 2014 01:21PM

Re: manipulació de la genètica

Dr. Jaume Antich 977 01 April, 2014 12:35PM