Discotek
03 January, 2023 08:08PM
El problema es que em trobo a Eivissa i aquí no tenim cap veterinari qualificat fins a aquest punt que coneguem.

Espero que algú em pugui donar alguna idea per aquí per favor.

Gràcies!
Assumpte El seu nom (no introdueixi dades personals) Vistes Publicat

Canvi de color del pèl de pares a fills

Discotek 163 03 January, 2023 11:09AM

Re: Canvi de color del pèl de pares a fills

Dr. Jaume Antich 92 03 January, 2023 05:41PM

Re: Canvi de color del pèl de pares a fills

Discotek 95 03 January, 2023 08:08PM