04 October, 2006 09:40PM
Dr.Antic,
Demá dia 5 em practiquen la amnio. Tinc 46 anys i estic embaraçada de 14+2 per FIV amb ovodonació. Si tot va be seria el meu primer fill.
Em vàren espantar una mica amb els marcadors ( la donant te 25 anys ), ja que em vàren donar malament: TS 1/78. CRL 53,0 TN 1,9 i era la meva setmana 11 de gestació.
MoM PAPP-A 530 mU/L
Mom B-HCG LLIURE 64,30 ng/ml
Que en pensa d'aquests resultats ?
Intento no pensar, peró com pot imaginar esmolt important per mi, ja que aquesta es la meva darrera i única oporunitat de tenir un fill.
M'havien fet una altra FIV abans d'aquesta i l'embrió no va prosperar, a les 8 setmanes em vàren haver de fer un raspat.

Agraïria molt la seva opinió.

Carme.
Assumpte El seu nom (no introdueixi dades personals) Vistes Publicat

amniocentesi

carme 715 04 October, 2006 09:40PM

Re: amniocentesi

Jaume Antich 375 08 October, 2006 11:27AM

Re: amniocentesi

carme 319 08 October, 2006 08:35PM

Re: amniocentesi

Dr.Jaume Antich 383 08 October, 2006 09:06PM

Re: amniocentesi

Dr.Jaume Antich 322 08 October, 2006 09:08PM

Re: amniocentesi

carme 397 09 October, 2006 10:21PM